Strona wikipedysty Zordon1789

Spis treści


Hasła utworzone przeze mnie


Moje credo


Moje refleksje na temat Wikipedii


Najciekawsze hasła Wikipedii


Ciekawostki o Wikipedii


Kontakt


Moje credo


Tworząc hasła Wikipedii kieruję się następującymi zasadami, które są dla mnie kodeksem wikipedysty:

1) hasło powinno być zrobione obiektywnie (bez skrzywienia ideologicznego) i rzetelnie,

2) hasło powinno dotyczyć w pierwszej kolejności rzeczy istotnych, takich które są ważne, a które nie znalazły się dotychczas w Wikipedii. Można robić bardzo szczegółowe artykuły na temat wszystkich Pokemonów, tylko po co? Na ile wiedza o Pokemonach wzbogaci nasze życie i sposób pojmowania rzeczywistości?

3) zawsze należy opierać się na solidnych źródłach, najlepiej książkowych,

4) rozbudowując jakiś konkretny dział wiedzy należy (takie jest moje zdanie) zaczynać od kwestii/spraw najważniejszych i przechodzić do mniej ważnych np. jeśli interesuje nas dział biografii znanych fizyków, to najpierw robimy hasła dla "Alberta Einsteina" i "Izaaka Newtona", a potem dopiero tworzymy hasła dla polskich fizyków pracujących na Uniwersytecie Gdańskim lub Politechnice Szczecińskiej; natomiast jeśli chcemy zrobić hasła z kategorii "Państwa świata" lepiej zacząć od takich krajów jak Chiny, Stany Zjednoczone czy Francja (a więc takich, które wywarły istotny wpływ na losy cywilizacji), a dopiero później robić hasła dla Burkina Faso czy Republiki Zielonego Przylądka.

5) należy być wyczulonym na kwestie związane z ewentualnymi uprzedzeniami pojawiającymi się przy wyborze haseł jakie chcemy utworzyć np. zauważyłem że w polskiej edycji Wikipedii jest duża luka jeśli chodzi o artykuły związane z rosyjską i radziecką nauką i kulturą. Brakowało/brakuje choćby krótkiej wzmianki o niektórych przełomowych dokonaniach sowieckich uczonych, a z drugiej strony mamy wiele rozbudowanych artykułów o polskich badaczach, wynalazcach czy ludziach kultury których znaczenie było (obiektywnie rzecz biorąc) drugorzędne.

6) wszyscy Wikipedyści powinni być wyczuleni na fakt, że tworząc Wikipedię kształtują sposób postrzegania świata przez ogromną część społeczeństwa.