Strona wikipedysty Zordon1789

Spis treści


Hasła utworzone przeze mnie


Moje credo


Moje refleksje na temat Wikipedii


Najciekawsze hasła Wikipedii


Ciekawostki o Wikipedii


Kontakt


Ciekawostki o Wikipedii i wikipedystach


Obrazka nie maNajmłodsi i najmniej wykształceni wikipedyści w Polsce uczą się jeszcze w szkole podstawowej
(4, 5 czy 6 klasa), zaś najlepiej wyształceni posiadają tytuły naukowe profesora zwyczajnego i doktora habilitowanego. Najstarsza osoba w Polsce redagująca Wikipedię ma 88 lat. Co najmniej 7 polskich wikipedystów i wikipedystek urodziło się w dwudziestoleciu międzywojennym (lata 20. i 30.).


Obrazka nie ma Tylko 9% wszystkich wikipedystów stanowią kobiety. Ponieważ w ponad 90% Wikipedia jest tworzona przez mężczyzn, zdaniem niektórych przedstawia ona świat z typowo męskiej perspektywy. Argumentem przemawiającym za tą tezą może być fakt, że w polskiej Wikipedii jest świetnie rozbudowana kategoria haseł z dziedziny "Aktorki pornograficzne", ale w ogóle nie ma kategorii "Noblistki".

Obrazka nie ma Polska edycja Wikipedii posiada ponad 884 000 haseł, zaś anglojęzyczna Wikipedia ponad 3 891 000 haseł. Dla porównania Wielka Encyklopedia Francuska wydawana w latach 1751-1766 w sumie liczyła "zaledwie" 71 819 haseł, zaś Encyklopedia Britannica z 2004 roku zawierała około 120 tysięcy artykułów.

Polska wersja Wikipedii należy do największych na świecie pod względem liczby posiadanych artykułów. Pod tym względem ustępuje jedynie wersjom: angielskiej, francuskiej, niemieckiej, niderlandzkiej i włoskiej.

Polska Wikipedia posiada ponad 9 milionów 400 tysięcy użytkowników, a więc więcej niż liczy cała populacja Szwecji, Norwegii albo Finlandii.
Obrazka nie ma

Pierwszym artykułem w polskiej Wikipedii była "Reguła Titiusa-Bodego". Hasło to dotyczyło hipotezy powstałej w XVIII wieku, zgodnie z którą średnie odległości planet od gwiazdy centralnej w Układzie Słonecznym spełniają dość dokładnie pewne proste arytmetyczne prawo.


Niektórzy redaktorzy Wikipedii cierpią na syndrom zwany wikipedioholizmem. Jest to uzależnienie od Wikipedii, od jej redagowania i czytania, które odbywa się kosztem zaniedbywania pozostałych sfer życia np. rodziny, pracy czy relacji z przyjaciółmi.

Wzrost liczby artykułów polskiej Wikipedii na przestrzeni lat:

wrzesień 2001 100 artykułów
styczeń 2002 1000 artykułów
maj 2003 10 000 artykułów
wrzesień 2005 100 000 artykułów
maj 2008 500 000 artykułów
maj 2011 800 000 artykułów